Xtralis ECO ASD Gasdetectie

Onzichtbaar gevaar detecteren vraagt om een speciale aanpak

FireSense voert twee vormen van gasdetectie; enerzijds maken we gebruik van de ECO van Xtralis welke we opnemen in het leidingnetwerk van het VESDA aspiratiessysteem en anderzijds hanteren we losse detectoren speciaal voor gasdetectie in parkeergarages.

Met VESDA ECO zijn de VESDA rookaanzuigsystemen uitgebreid met de mogelijkheid om zeer betrouwbaar gassen te detecteren. Onzichtbare gevaren zijn afkomstig door het ontsnappen van toxische gassen, zuurstofdepletie of de aanwezigheid van brandbare gassen en/of dampen. Zoals met vroegtijdige branddetectie, zal proactieve gasdetectie ervoor zorgen dat er snel actie ondernomen kan worden om personeel en eigendom te beschermen tegen onzichtbare gevaren.

VESDA ECO combineert aspiratiedetectie met gasdetectie en gebruikt hiervoor het reeds bestaande buizennetwerk dat gebruikt wordt door het VESDA ASD systeem. Echter nu zal de aangezogen lucht ook constant worden bemonsterd op de aanwezigheid van brandbare, gevaarlijke gassen en dampen. Integratie met brandmeldcentrales of gebouwbeheers- systemen verschaft een real-time overzicht van de gemeten waarden waardoor een snelle alarmopvolging mogelijk is, inclusief sturing van de ventilatie.

firesense-gasdetectie-2

Voordelen van VESDA ECO:

 • Maakt gebruik van hetzelfde buizennetwerk om kosteneffectief rook én gassen te detecteren.
 • Is in staat om meerdere gassen te detecteren door middel van een eenvoudige uitbreiding.
 • Vermindert energieverbruik en kosten door vraaggestuurde ventilatie.
 • Doordat VESDA ECO gemonteerd kan worden buiten de te bewaken zone, is de kans op vandalisme nihil.
 • Gecentraliseerde monitoring en onderhoud in vergelijking met puntgasdetectoren.
 • Eenvoudig te installeren en te integreren met een BMC of GBS.

Gasdetectie en typen

Elke VESDA ECO detector kan tot twee typen gas detecteren. Extra detectoren kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het buizennetwerk om meer gassen te kunnen detecteren indien dat noodzakelijk is. VESDA ECO is momenteel leverbaar met de volgende sensortypen:

AmmoniakKoolmonoxide (CO)Waterstof (H2)
(NH3) 0 – 100 ppm0 – 500 ppm0 – 100 % LEL

Waterstofsulfide (H2S)

Methaan (CH4)Stikstofdioxide (NO2)
0 – 100 ppm0 – 100 % LEL0 – 10 ppm

Zuurstof (O2)

Propaan (O2)Zwaveldioxide (SO2)
0 – 25 % V0 – 100 % LEL0 – 10 ppm

Applicaties

VESDA ECO biedt punt-, zone- of totaaldetectie voor verschillende toepassingen in een breed scala aan omgevingen. Bijvoorbeeld:

 • Acculaadruimten
 • Ondergrondse tunnels
 • Ketelruimten
 • Productiehallen
 • Parkeergarages
 • Vervoerscentra
gasdetectiesystemen
vesda
firesense-gasdetectie-3