Proefbrandmateriaal

Proefbrandmateriaal volgens de NEN 2535

Brandmeldsystemen worden geprojecteerd volgens de NEN 2535. In het programma van eisen staat aan welke proefbrand uw systeem moet voldoen om de ondergrens van het toelaatbare aan te tonen als het gaat om de goede werking van het volledige systeem.

FireSense levert een volledig pakket aan materiaal om alle proefbranden uit te kunnen voeren zoals deze zijn voorgeschreven. Of het nu gaat om brandbakken waar vloeistoffen dan wel brandmatten in gaan of draadtesters en beukenhouten blokjes met een geschikte kookplaat, FireSense levert altijd uit voorraad.

Service op locatie

Heeft u geen of weinig ervaring met het houden van een proefbrand en ontbreekt het u aan de juiste materialen dan kan FireSense u desgevraagd ook bijstaan op locatie. In samenwerking met de installateur kunnen we proefbranden voor u uitvoeren.

Demonstratie van systemen en proefopstellingen

Proefbranden kunnen ook worden gehouden om aan te tonen dat systemen goed functioneren onder bepaalde omstandigheden. Een adviesbureau en zelfs de overheid kan hier naar vragen. Soms komt het voor dat een demo opstelling wordt geplaatst die soms wel enkele maanden in stand wordt gehouden. FireSense is bereid om hier kennis en kunde in te investeren en om materialen in bruikleen te geven teneinde mee te denken over de juiste oplossing binnen een bepaald project. 
Proefbrandmaterialen
Proefbrand-garage