LIST sensorkabel

LIST Sensorkabel is een uniek thermisch brandmeldsysteem

De volledig gesloten LIST Sensorkabel is voorzien van thermische opnemers welke afhankelijk van de situatie of overeenkomstig regelgeving op verschillende afstanden van elkaar zijn aangebracht. Waar conventionele thermische brandbeveiliging zich meestal op één aspect richt zoals het overschrijden van een vaste vooraf ingestelde temperatuur, combineert het LIST Sensorkabelsysteem meerdere technieken in één snel werkend systeem. Een instelbaar temperatuurverschil zal binnen een eveneens instelbare tijd tot een alarm leiden. Hiermee wordt niet alleen een veel snellere maar tevens ook een uitermate betrouwbare detectie gerealiseerd.

Nauwkeuriger kan het niet

Het LIST Sensorkabel systeem past zich continu aan, aan de temperatuur binnen de te detecteren ruimte. Zo worden schommelende temperaturen gedurende de gehele dag teniet gedaan. Vanwege de vrije instelling van alle systeemparameters tot op 0,1°C nauwkeurig is LIST Sensorkabel vrijwel overal als ideaal branddetectiesysteem in te zetten. Dit komt mede door de volkomen stof- en waterdichtheid van de systeemonderdelen. Het LIST Sensorkabelsysteem is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen; denk hierbij aan het aantal sensoren per lengte maar ook de kleur kan variëren.

Doordat LIST Sensorkabel eruit ziet als een gewone installatiekabel nodigt deze niet uit tot vandalisme. Hiermee is het de perfecte oplossing voor brandbeveiliging in o.a. parkeergarages, tunnels en publieke ruimtes.

Certificeerbaar

Het LIST Sensorkabelsysteem is volledig certificeerbaar conform de Regeling Brandmeldinstallaties van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP). Projectering volgens NEN 2535 en/of de praktijkrichtlijn Brandveiligheidseisen voor mechanisch geventileerde parkeergarages.

Kenmerken

LIST Sensorkabel is halogeenvrij, vlamdovend, zeer eenvoudig te monteren en vrijwel onderhoudsvrij. Omdat LIST Sensorkabel waterdicht en ongevoelig voor vuil en stof is, is het uitermate geschikt voor toepassing in ruimtes waar andere branddetectie-middelen niet toepasbaar zijn. Denk hierbij aan de (zware) industrie waar de rookmelder niet toepasbaar is maar bijvoorbeeld ook aan stallen, molens, parkeergarages en verkeerstunnels.
Het centrale paneel beschikt standaard over twee groepen. Iedere groep heeft een apart alarmrelais en per eenheid is tevens een storingsrelais beschikbaar. Indien meerdere groepen benodigd zijn, is het paneel uit te breiden tot 16 groepen. LIST Sensorkabel is eenvoudig te monteren en kan op elk gewenst bestaand of nieuw brandmeldsysteem worden aangesloten ongeacht de uitvoering of het merk.

Het onderhouden van het LIST sensorkabel systeem is een fluitje van een cent. In de eerste plaats is het een groot voordeel dat het systeem zelfregulerend is. De centrale stuureenheid vraagt continue aan iedere sensor of er een aanpassing van de instellingen gewenst is als gevolg van een temperatuursverandering binnen het detectiegebied. Eventuele gebreken in de techniek worden direct gesignaleerd.

Een visuele inspectie en schoonmaak van de kabel zijn voldoende. Eventueel kunnen tijdens het onderhoud logfiles gemaakt worden. De tijd die hiermee gemoeid gaat is zeer beperkt.

Kosten

LIST Sensorkabel kan bij aanschaf meer kosten als we dit vergelijken met een conventioneel systeem met rookmelders. De praktijk leert ons echter dat de exploitatie van het LIST systeem ten opzichte van conventionele systemen al na enkele jaren rendabel blijkt te zijn. Het verschil in prijs wordt snel teniet gedaan door lagere onderhoudskosten en minder uitval van componenten. De geschiedenis leert ons dat het uitvalspercentage van de LIST Sensorkabel nog geen 0,5% is. Daar waar we spreken over publieke ruimtes kan vandalisme tot gevolg hebben dat de kosten voor een systeem met puntmelders nog vele malen hoger zijn.

Toepassingsmogelijkheden LIST Sensorkabel:

 • Parkeergarages
 • Spoor- en autotunnels
 • Kabel tracés
 • Koelcellen
 • Molens
 • Houtverwerkingsbedrijven
 • Graanopslag
 • Stallen
 • Musea
 • Afvalverwerkende bedrijven
 • Plaatsen waar conventionele detectie niet naar behoren functioneert.

SEC 15

Het SEC 15 systeem is speciaal ontwikkeld voor branddetectiegebiedsgrootten zoals deze in de NEN2535 en de NEN2443 omschreven worden.
Standaard is de controller voorzien van twee detectiegroepen. Indien er in meerdere kleine ruimtes apart gedetecteerd moet worden, kan de controller uitgebreid worden met een groepenkaart waardoor er maximaal 8 of 16 detectiegroepen ontstaan. Iedere groep is dan apart in te stellen en uit te lezen waardoor een zeer flexibele oplossing ontstaat.
Meer informatie is te vinden in de LIST Sensorkabel brochure, de LIST SEC 15 datasheet, de LIST SCU800 datasheet, de LIST ES datasheet en het LIST Sensorkabel handboek.

SEC 20

Het SEC 20 systeem is ontwikkeld voor branddetectie in grote installaties met zeer lange kabellengtes. Hierdoor is het uitermate geschikt voor het beveiligen van tunnels.

Onze List projecten:

Parkeergarages
O.a. in Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breukelen, Den Bosch, Den Haag, Emmen, Enschede, Etten Leur, Goes, Heerenveen, Hilversum, Katwijk, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Schiphol, Tilburg, Utrecht, Vlaardingen, Zaandam, Zwijndrecht en Zwolle.

Tunnels
Zoals de Coentunnel (A10), Zeeburgertunnel (A10), Schipholtunnel (A4), Velsertunnel (A22), Wijkertunnel (A9), Stationspleintunnel Leiden, Vlaketunnel (A58), Margriettunnel (A7)

Overige LIST projecten
Molens, houtverwerking en fabrieken

LIST Sensorkabel en windenergie
Het aantal windmolens is nog altijd groeiende en daarbij ook het daar aan gerelateerde aantal incidenten waarbij brand geen uitzondering is. FireSense biedt een oplossing gebaseerd op het LIST Sensorkabel systeem met bijpassende temperatuursensoren in combinatie met een blusgassysteem dat nabij de vitale delen wordt aangebracht.
Een eventuele brand wordt niet alleen gedetecteerd maar ook de blussing volgt automatisch binnen luttele seconden. Met de combinatie van speciaal geselecteerde techniek beschikt u over een flexibel concept met de volgende voordelen:

 • Uiterst betrouwbare detectie op basis van beproefde techniek
 • Directe blussing bij een daadwerkelijke brand
 • Flexibele toepassing van detectietechniek zodat meer types windmolen kunnen worden beveiligd
 • Koppelingen mogelijk met brandmeldcentrales of communicatieapparatuur.

Het LIST Sensorkabel systeem biedt hiermee een flexibel en aanpasbaar concept met:

 • een mix tussen Sensorkabels en externe sensoren.
 • Altijd uitbreidbaar
 • Integraties van externe factoren
 • Communicatie (alarm) naar bijvoorbeeld brandmeldcentrales

 

list-sensorkabel